Mobilné dohľadové technológie

Vyrábame a prenajímáme mobilné dohľadové technológie a cloudový software pre vzdialený monitoring a technickú ochranu stavenísk a iných lokalít. Ponúkame spoluprácu malým i veľkým poskytovateľom bezpečnostných služieb. 

CZ | ENSK


Univerzálne nasadenie

Věže EyeTowers sú vyrábané v niekoľkých veriziách tak, aby boli schopné pokryť väčšinu požiadaviek našich  klientov.  Sú určené pre nasadenie na objektoch a lokáciách veľkého, stredného i malého rozsahu.

Neobmedzené možnosti využitia - dopravný sektor, stavby, športové a kultúrne akcie, výrobné a skladovacie areály, skládky, bane, sady a pastviny, ...


Software a konektivita

Možnosť vzdialeného dohľadu akýmkoľvek pultom centrálnej ochrany (NAM, RADOM, SIMS, ...) alebo pultami mestskej polície.

Softwarová nádstavba umožňuje ovládanie, ukladanie dát, vzdialený dohľad a monitoring.

Otvorená platforma ponúka široké možnosti integrácie do stávajúcich bezpečnostných řiešení.


Komplexné služby

Dlhodobý i krátkodobý prenájom zahŕňa kompletné služby od pristavenia zariadenia na lokalitu, on-site servis a podporu, 24/7 hotline, software pre centrálnu správu všetkých veží až po odvoz zariadenia na konci.

Všetky kamery sú prevádzkované v súlade s Evropskou smernicou GDPR v spolupráci so službou Kamery Legálně.cz 


Znížte

 • Náklady na fyzickú ostrahu
 • Náklady na vykonanie stavby
 • Pravdepodobnosť narušenia
 • Početnosť fyzických kontrol
 • Čas na vykonanie stavby
 • Ekologickú záťaž

Zvýšte

 • Úroveň zabezpečenia
 • Efektivitu práce
 • Bezpečnosť na stavenisku
 • Kvalitu vykonaných prác
 • Dodržiavanie BOZP

Získajte

 • Prehľad a kontrolu
 • Dáta do stavebného denníku
 • Prestíž
 • Čas

Referencie

Spolupracujeme s významnými i drobnými stavebnými firmami a developermi v oblasti infraštruktúry, kancelárskych i obytných budov, ale tiež s municipalitami a organizátormi verejných akcii.


Kontakt

EyeTowers s.r.o.

Jateční 3404, 272 01  Kladno

DIČ: CZ09872507 

+420 777 296 520

info@eyetowers.cz